News

Qeerroofi qarreen mallatoo tokkummaati! Buraayyuu

Qeerroofi qarreen mallatoo tokkummaati! Buraayyuu   Oromoonni kuma dhibbaatamaan lakkayamani waggoota dheeraaf magaalaa Finfinnee jiraatanis waraqa eenyummaa jiraattota Finfinnee ta’uu isaanii mirkaneessu hin qaban. Kuni shira hamaa mirga filuufi filamuu akkasumas tajaajila walqixaa argachuu dhoorguuf xaxameedha. [Read More]