Goota
News

Jimma goota ishee mana hidhaa akkasitti simatte

June 21, 2018

Jimma goota ishee mana hidhaa akkasitti simatte Ilaalaa! Akka waan hiriirri gaafa Sambataatti waamame Tigroota haleeluuf xiyyeeffateetti dhaamsa walii dabarsaa jiru rogeeyyiin jaraa gariin. Barruun kun akkas jedha. “Tigroonni Tigraayiin ala jirtan gaafa Sambataa guyyaa [Read More]

1 2