Magaalaa Finfinneefi
News

Magaalaa Finfinneefi:Mirgi Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu Uummata Oromoof Hanga Kabajamuutti Qabsoon Bifa Walirraa Hin Citneen Itti Fufa (Oromia Youth Leaders/Qeerroo)

Magaalaa Finfinneefi: Mirgi Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu Uummata Oromoof Hanga Kabajamuutti Qabsoon Bifa Walirraa Hin Citneen Itti Fufa (Oromia Youth Leaders/Qeerroo) Maqaa Manneen Ijaarsa Kondominiyeemiitiin Yakka Uummata Oromoo Naannawaa Finfinneefi Finfinnee Keessa Jiraaturratti Dalagamaa Jiru: (seenaadhugaasite)—-Qotee [Read More]

Qabeenyaa
News

Magaalaa Holotaatti har’a Caamsa 17/2018 Balaan Abiddaa Ka’umsii isaa Yeroof hin beekamneen Waajjira Bulchiisa Magaalaa Holotaafi qabeenyaa hedduu barbadeesse. 

Magaalaa_Holotaatti har’a Caamsa 17/2018 Balaan Abiddaa Ka’umsii isaa Yeroof hin beekamneen Waajjira Bulchiisa Magaalaa Holotaafi qabeenyaa hedduu barbadeesse. #MagaalaaHolotaa keessa Waraana Komaandii Postii waraana Agaazii guddaatu qubatee jira, yakki qabeenyaa barbadeessuu kunis achumatti rawwatama jira. Biyyi waraanaan [Read More]