Madaa
News

Afuuffiin Madaa Hin Fayyisu

April 24, 2018

Afuuffiin Madaa Hin Fayyisu Damee Boruu: 4/24/2018 Mootonni Habashaa uummata garboofachaa jiran malaamaltummaa adda addaan  bara baraan gowwoomsuuf tattaaffii gochaa jiran hubachuun rakkisaa miti.  Bara Dargii  “nama kan nama godhe hojii” kan jedhu imaamata komunistota [Read More]

1 2