Lagadambii
Photo Gallery

MIDROC miidhaa warshaan Lagadambii jiraatotarraan geessise haale

April 29, 2018

MIDROC miidhaa warshaan Lagadambii jiraatotarraan geessise haale Keemikaalli warshaa omisha warqee Lagadambii daa’imman qaama miidhamummaaf, jiraattota ammoo dhukkuba gara garaaf yoo saaxilu loon fi bineensota irraan miidhaa geessisaa jira jechuun komatu jiraattonni. Gabaasa guutuu dubbisuuf [Read More]

1 2 3 31