Oromoo
Radio

Qarooma Teeknooloojii Fi Dargaggoota Oromoo

Qarooma Teeknooloojii Fi Dargaggoota Oromoo Jiruuf Jireenyi Hawwasa Oromoos Ta’ee Addunyaa kun irra caalaan lafa/ Dachii irratti kan hundaa’edha.Sababnisaas, lafa kanarra jiraataa, lafa kanarratti hojjatee waa argata waan ta’eef, Galata Saayinsiif Teklojii Dachii kana dabalataanis [Read More]