Habtaamuu Dhugoo
TV

Qophiin Hubanna Prof. Habtaamuu Dhugoo waliin

Qophiin Hubanna Prof. Habtaamuu Dhugoo waliin 1. Shochii Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi Gahee Miidiyaalee Oromoo 2. Haalowwaan Miidiyaalee Hawaasaa Oromoo Nu Waliin Turaa Gabaasaqeerroo “Ilfinesh qannoo haadha qabsoo Oromoo Leellistuu WBO jiraadhu umurii dheertuu”