Amharic

የሕዝብና ቤቶች ቆጠራ ተራዘመ

የሕዝብና ቤቶች ቆጠራ ተራዘመ: በኅዳር 2010 ዓ.ም. ይደረጋል ተብሎ ይጠበቅ የነበረው አራተኛው የሕዝብና ቤቶች ቆጠራ ባልታወቀ ምክንያት ተራዘመ፡፡ በኅዳር 2010 ዓ.ም. ይደረጋል ተብሎ ይጠበቅ የነበረው አራተኛው የሕዝብና ቤቶች ቆጠራ ባልታወቀ ምክንያት ተራዘመ፡፡ (Ethiopianreporter) —ለቆጠራው አስፈላጊ [Read More]