BAQQALAA GARBAA
News

Walaloo obbo BAQQALAA GARBAA mana hidhaarraa

August 15, 2017

Daandiin keenya qoreen guutee Duugdi keenya ulee quuftee Abdiin osoo hin dhalatin Ifa hin argin Nurkaa duute. Haata’uyyuu malee ni deemnaa hin dhaabbannu Miilli nu bututes nuti abdii hin kutannu Biyya hawwa keenyaa Hin hankaaknu [Read More]

1 2