Africa

ለእስር የተዳረጉ የፖለቲካ አመራሮችና ጋዜጠኞች ከእስር እንዲለቀቁ አንድ የስዊድን ..

ለእስር የተዳረጉ የፖለቲካ አመራሮችና ጋዜጠኞች ከእስር እንዲለቀቁ አንድ የስዊድን የፓርላማ አባል ጥሪ አቀረቡ ለእስር የተዳረጉ የፖለቲካ አመራሮችና ጋዜጠኞች ከእስር እንዲለቀቁ አንድ የስዊድን የፓርላማ አባል ጥሪ አቀረቡ ኢሳት (የካቲት 9: 2009) በኢትዮጵያ ሃሳባቸውን በነጻነት በመግለጻቸው ምክንያት [Read More]