Jarraa 20ffaa kessaa waan dhalli nama wal irrattii hojjatuu-CNN

WAN GARAA NAMA NYAATU: JARRAA 20 FFAA KESSAA WAAN DHALLII NAMA WAL IRRATTII HOJJATUU

Biyya Liibiyaa keessatti baqatootni/ ijoolleen biyya Afrikaa adda adda irraa baqatanii biyya san keessa jiraatan akka daldala garbaa jaarraa 18ffa keessatti adeemsifamaa turetti dollar 450 hanga 650 ti gurguramaa jiraachuun himame.Namootni adda durummadhaan daldala kana geggessaa jiran Arabootaa ykn garee finxaaleyyi Isis ti.Akkuma beekamu dubartootni biyya Itoophiyaa yoo xiqqatee kuma 250 gahan biyyoota Arabaa adda adda keessatti akka daldala garbaa/slavery ti mana keessatti halkaniif guyyaa osoo ala hin bahin akka hojjetaa jiran ni yaadatama.Hadaraa biyya keessan dhiiftani hin goodaaninaa.