Site icon Kichuu

14 political parties operating in Oromia & the Oromia regional gov’t have at the end of the meeting agreed to establish a forum

14 political parties operating in Oromia & the Oromia regional gov’t have at the end of the meeting agreed to establish a forum where all stakeholders come together & continue discussing.

The Forum will be under the auspices of the regional gov’t & leaders of each party.

The opposition political party members, Aba Gadas, religious leaders, activists, politicians from the ruling #EPRDF and public figures had a half day discussion on ways of supporting Ethiopia’s democratic political transition.

The consultative meeting was held at the #Oromo Cultural Center in #AddisAbeba.


Jalqabbii Gaarii, marii bu’a qabeessa

Har’a waltajjii marii dhaabbilee siyaasaatu ture. Waltajjiin kun ji’oota heddu dura waan eegalu qabu ta’s amma jalqabuunuu waan guddaadha. Waltajjii kanarratti
– Injifannoo qabsoo wlaootiin argame waliin tiikfachuun barbaachisaa akka ta’e
– Jeeqamuun nageenya Oromiyaa nu hundaaf balaa hamaa akka qabu
– Mootummaa kana tumsuun cehuumsa kana bakkaan gahuuf murteessaa akka ta’e, hoggansi mootummaas dhaabbilee siyaasaafi qaamota biroo ofitti qabee gargaarsifachuun murteessaa ta’uu isaa.
– Dhaabbileen siyaasaa waliin mari’achuufi waliin dalaguun rakkoo nageenyaa furuufi tokkumma saba kanaa cimsuuf murteessaa ta’uu isaa.
– Mariin bifa kana akka itti fufuuf foramiin paartilee akka jaaramus waliif galameera.

Prez Lammaa Magarsaa kaka’uumsa kanaan as bahuu isaafii hogganoonni dhaabbilee hundaa hirmaannaa isaaniif ni galateeffanna. Hojiin kun cimee itti fufuu qaba.

Jawar Mohammed


Maarii paartilee siyaasaa irratti

Jaabir Oromoo

Exit mobile version