ፈተናን በመስረቅ ጥሩ ውጤት ያመጡት ተፈላጊ field እንድማሩ ድራማው ቀጥሏል።

ፈተናን በመስረቅ ጥሩ ውጤት ያመጡት ተፈላጊ field እንድማሩ ድራማው ቀጥሏል።
Dura itti yaadanii qormaata cimaa qopheessu, itti ansanii qormaata haala qindaaween hachisiisuu, dhuma irratti calallii qabxiin baasu.

Tamiru L Kitata

Dr. Abiyyi Ahimad , Oromoota 200 caalan walitti qabee “Hundi keessan boru fannifamuuf jirtu” jedhe. Inni tokko harka baasee “ Funyoo itti fannifamnu nutu fidata moo isintu qopheessa?” Jedhee gaafate. Abiyyi deebisee , “ Isintu fidata, mootummaan rasaasa malee funnyoo hin qabu” jedhe. “Lakki nutis funyoo hin qabnu, isintu fiduu qaba, “ jedhanii wacuu fi falmiitti galan. Osoo akkasiin walfalmaa jiranii Namni tokko fuulduratti Abiyyi Ahmediin ilaallataa gara Oromoota boru fannifamuuf qophaa’anii abbaa funyoo ittiin fannifaman qopheessu irratti walfalman sanatti galagalee , aariin guutamee , akka leencaa ija barbadaa godhee , akkas jedhe “ Dhaabi! Funyoo maali? Lakki hin fannifamnu , jedhaa didaa malee isa ittiin fannifamtan fiduu fi dhiisuu irratti falmii maalii seentu? Gonkumaa hin fannifamnu? Jedhaa falmadhaa! Hin fannifamnu Jennee falmanna” jedhe. Namichi Daawud Ibsaati.. hirribaa dammaqnaan dhuguma natti fakkaate.

Faajjii Dhugaa