ይሄ ድሬደዋ ላይ ትላንት ለተሰዉ የቀብር ስነ ስርዓት ነዉ:: “አገር ሰላም ነዉ” አሉ የአብይ ሚዲያዎች

ይሄ ድሬደዋ ላይ ትላንት ለተሰዉ የቀብር ስነ ስርዓት ነዉ:: “አገር ሰላም ነዉ” አሉ የአብይ ሚዲያዎች

“No dictator has a healthy mind because only a sick mind can be a dictator!”
― Mehmet Murat ildan

Dábessá Gemelal


Waraannii Mummee ministeera yeroo hundaa waa’ee harmee isaa haasa’uun gaggeefamu , haadholi kuno akkasitti qawwee dhan fixaa jira.

Dhiiga qulqulloota dhangala’ee hin hafu.

“እናቴ እናቴ “ ብሎ ሲያወራ በሚዉል ጠቅላይ ሚኒስቴር የሚመራ ጦር እናቶችን እንዲህ እየፈጀ ነው::

የንፁሃን ደም ይፋረድሀል::


Muudama gidduu kanarratti miseensota mana maree magaalaa Finfinnee gidduutti jeequmsatu ture. Namichi suuraa irratti mul’atu kun Takele Uumaatiin ‘G**llaa’ jedhe jedhan miseensonni wal tajjicharra turan.
_
Yoo of kabajchiisuu dhiiste akkasittiin si xiqqeessu!