የፊንፊኔ ቄሮዎች ማህበር: ነፍጠኛ በጓሮ የኦሮሞን ትግል የጠቀለለ የሚመስለኝ እኔን ብቻ ነው?

ነፍጠኛ በጓሮ የኦሮሞን ትግል የጠቀለለ የሚመስለኝ እኔን ብቻ ነው?

የፊንፊኔ ቄሮዎች ማህበር


Hidda dhalootaa Abiyi( Abiyoot) isa dhugaa:

Namtittiin Abiyi jedhamtu kun dhiiga oromoo waan of keessaa hin qabneef oromoo miidhaa jirti. Gama Haadhaan silumayyuu Amaara shakkii hin qabu. Garuu kan namni hin beeknetu Abbaan Abiyi Ahimad miti. Abbaan Abiyiin dhalche abbaan gudeedaa Kaasaayee Belayineh jedhama. Abiyi kan Kaasaaye Belayineh ti. Ahimad garuu ni guddise, abbaa buddeenaa ti. Kanaaf hiddi dhalootaa Kan Abiyi( Abiyooti) inni dhugaan
Abiyoot Kaasaaye Belayineh jedhama. Egaa Abiyi inni har’a sobee oromoo gowwoomsaa jiru kun Gama haadhaanis gama abbaanis Namtittiin amaara ishee gogduu hadharaawuu dha. Ishe oromoof waa tokko gara laafina hin qabnee dha.
Warrittiin Abiyi oromoodha ilma abbaa gadaati jettee ofsobaa ooltu hundishee garaa kee kutadha. Abiyi(Abiyoot) amaara qulqulluu dha.

Milkesa Hailu

Mame Teshome


Jaal Marroon maal jedhee jettee”
wal gaafataa jirti Habashaan.