የወሎ ኦሮሞ ጉዳይ VOA : የወሎ ጉዳይ ከመስመር ወጥቷል ።

የወሎ ኦሮሞ ጉዳይ VOA: የወሎ ጉዳይ ከመስመር ወጥቷል ። ጠላት ተራ በተራ ሊለቅምህ ወስኗል። እንደነዛ ሶስት በሬዎች ሳትበላ ንቃ።
በደምና በአጥንት የቆየውን ማንነት አብን እና አሳምነው ፁጌ ሊያጠፍብህ ስራ ቸውን በይፍ ጀምረዋል