የኤርትራው ኢሳያስ ስልጣኑ የተመሰረተዉ ኢትዮጵያ ልትወረን ነዉ በሚል ማስፈራሪያ ላይ ነዉ

የኤርትራው ኢሳያስ ስልጣኑ የተመሰረተዉ ኢትዮጵያ ልትወረን ነዉ በሚል ማስፈራሪያ ላይ ነዉ


በአዉስትራሊያዉ የህዝብ ተቃዉሞ ላይ ዶ/ር ፀጋይ ያስተላለፊት መልዕክት በእንግልዝኛ እና አፋን ኦሮሞ