የኢንሳ ዳይሬክተር የነበረው ጀነራል ተክለብርሃን ተክለአረጋይ በ4 ቀናት ውስጥ በፌደራል ፖሊስ ተይዞ እንዲቀርብ ፍርድቤት አዟል፡፡

የኢንሳ ዳይሬክተር የነበረው ጀነራል ተክለብርሃን ተክለአረጋይ በ4 ቀናት ውስጥ በፌደራል ፖሊስ ተይዞ እንዲቀርብ ፍርድቤት አዟል፡፡ የትግራይ ክልል ደግሞ ጀነራል ተክለብርሃንን አሳልፌ አልሰጥም ብሏል ይባላል:: የፌደራል ፖሊስ አሁን ይፈተናል፤ የክልልና የፌደራል ስርዓቱም ጭምር፡፡

ከሸለመ ከቤ ጅማ

Interesting development


Hubachiisa
=========
Akitiivistoonni TPLF karaa miidiyaa hawaasaa gara garaan irra deddeebihanii barreeffamoota Jaallee Lammaan carraa Obbo Alamaayyoo Atoomsaatu isaan eeggata barreeffamoota jedhanu bal’inaan maxxansaa jiru.Kanaaf namoota barreeffama akkanaa maxxansanu yemmuu isin quunnamanu Screenshoot gootanii akka nuun geessanu dhaamsa koon isinii dabarsa.Iji hamtuun Lammaa ilaaltu haa dadhabdu.Rabbi utuu jiruu goota keenya umtuu hin tuqu……(Jawar mohammed


OBBO MALAAKUU FAANTAA ICCIITII BAASAN
MAALIIF HIDHAME?
================
Indowumantiin paartiilee lamaanii (TPLF fi ANDM) kan tahan EFFORT fi TIRET gara sirna bulchiinsa tax akka galan taasiiseen jira,Daldala kotiroobaandii ilaalchiisee Jeeneraaloonni waraanaa qooda fudhachaa jiraachuu isaanii Obbo Mallas Zeenaawiif ibseen ture, Obbo Mallasiis dhiimmicha irratti warra INSA waliin qindaa’e akkaan hojjadhu na gorsee ture.

Haa tahu malee akkuma hojii eegalleen rakkoo na qunnaman ibseefiin hojjicha addaan kute.

Yeroo tokko kafaltii gibiraa damee albuudaa irratti dabalataa fi sirreeffama taasiifneen hogganaan humna tikkaa tokkoo gabaasa saba tokkoo qofa irratti xiyyeeffate jedhu narratti dhiyeessee ture,

Miseensa paartii Qinijiit akkaan tahe shakkamee qorannaan narratti raawwatameera.

Haatii manaa Barakat Simoon vidiyoo kaameeraa biyya alaatii galchan akkuma nama kamuu qaraxamee darbuu qaba jennee murteessine.

Obbo Barakatii fi Haatii manaa isaa murtee keenya fudhachuu waan didaniif kameeraaleen kunneen mootummaaf galii akka tahu goone.

Guyyaa sana booda Barakat ija shakkiitiin na ilaaluu jalqabe.

Eerga Mallas du’ee booda nageenya biyyaa yaaddoo akkaan tahetti na lakkaa’u jalqaban,

Dhiimma kana kan hirdifanii fi qindeessan hoggantoota TPLF sadii fi ANDM tokko turan.

Haala rakkoo kanaas Obbo Hayilamaariyaamiif gaafaan gabaasuu inniis na jajjabeessee hojii koo hamilee ho’aan akkaan hojjadhuuf na qajeelchan. Xumura irrattiis piroojaktiwwan mootummaa irratti qisaasama qabeenyaa fi saamichi seeraan alaa raawwatamaa jiraachuu eergaan gabaasee booda saffinni kaateenaa nattii kaa’u kan dabalee jedhu Obbo Malaakuu Faantaa. Kiyya Hararghe

Toleeraa Caalaatin