Site icon Kichuu

የአፍሪካ ልማት ባንክ ለኢትዮጵያ የ123 ሚሊየን ዶላር ድጋፍ አጸደቀ

የአፍሪካ ልማት ባንክ ለኢትዮጵያ የ123 ሚሊየን ዶላር ድጋፍ አጸደቀ

አዲስ አበባ ፣ ህዳር 12 ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ) የአፍሪካ ልማት ባንክ ለኢትዮጵያ የ123 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር ድጋፍ አጸደቀ።

(fanabc)-ባንኩ ያፀደቀው ድጋፍ እስከፈረንጆቹ 2020 ድረስ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለማሻሻል ለሚተገበረው ፕሮግራም ማስፈጸሚያ የሚውል ነው።

ይህም ባንኩ በኢትዮጵያ ያለውን የጤና፣ የትምህርትና የንጹህ መጠጥ ውሃ እና የንጽህና አገልግሎቶችን ለማሻሻል የሚያደርገው ድጋፍ አካል መሆኑም ተገልጿል።

ከዚህ ባለፈም በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን፥ ለሰብዓዊ ልማት እና የቴክኖሎጅ አቅም ግንባታ እንዲሁም ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ ይውላልም ነው የተባለው።

የአፍሪካ ልማት ባንክ በኢትዮጵያ ላለው መሰረታዊ አገልግሎት ማሻሻያ ፕሮግራም ድጋፍ ማድረግ የሚያስችለውን ስምምነት በፈረንጆቹ 2015 ማጽደቁ ይታወሳል።

የመሰረታዊ አገልግሎቶች ማሻሻያ ድጋፉ በአብዛኛው በገጠር አካባቢ የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ሲሆን፥ በአፋር፣ ሶማሌ፣ ጋምቤላ እና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች የሚገኙ አርብቶ አደሮችም ተጠቃሚ ይሆናሉ።

በኢትዮጵያ የመሰረታዊ አገልግሎትን ለማሻሻል እስካሁን በተተገበረው ፕሮጀክት በትምህርት፣ ጤና እና በንጹህ መጠጥ ውሃና ንጽህና አገልግሎት በርካታ መሻሻሎች ታይተዋል።

በትምህርቱ ዘርፍ ወደ መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚገቡ ተማሪዎች በፈረንጆቹ 2006 ከነበረበት 77 ነጥብ 5 በመቶ በ2016 ወደ 99 በመቶ ሲያድግ፥ የእናቶችና ህጻናት ሞትንም በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስ ተችሏል።

በፈረንጆቹ 2006 ከ1 ሺህ ህጻናት 72 የነበረው የሞት መጠን በ2016 ከ1 ሺህ ህጻናት ወደ 20 ዝቅ ማለቱንም ከአፍሪካ ልማት ባንክ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል።

ከዚህ ባለፈም በገጠር ያለውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ሽፋን በፈረንጆቹ 2006 ከነበረበት 46 በመቶ በ2017 መጨረሻ ወደ 74 በመቶ ከፍ ማድረግ ተችሏል።

የአፍሪካ ልማት ባንክ ኢትዮጵያን አበረታች ኢኮኖሚያዊ እድገት በማስመዝገብና አመርቂ የመዋቅር ሽግግር በማድረግ ላይ የምትገኝ ሃገር በሚል ዝርዝር አካቷታል።

Exit mobile version