የትግራይ ተወላጅ እስረኞች ስም ዝርዝር፣ሲሰሩበት የነበረ ድርጅት እና የነበራቸው ሀላፊነት

* የትግራይ ተወላጅ እስረኞች ስም ዝርዝር፣
ሲሰሩበት የነበረ ድርጅት እና የነበራቸው ሀላፊነት
1. ሜ/ጀነራል ክንፈ ዳኘው፡ ሜቴክ – ዋና ዳይረክተር
2. ኮ/ል ቢንያም ተወልደ፡ ኢንሳ – ም/ዋና ዳይረክተር
3. ብ/ጀነራል ብርሃ በየነ፡ ሜቴክ – ኢንስፔክሽንን ኦዲትን ሓላፊት
4 . ብ/ጀነራል ሓድጉ ገ/ርግስ ፡ ሜቴክ -ም/ዋና ዳይረክተር
5. ብ/ጀነራል ፅጋቡ ተኽለ፡ ሜቴክ ም/ዋና ዳይረክተር
6. ኣቶ ኣፅብሃ ግደይ (ያልተያዙ/ተፈላጊ) ፡ ብሄራዊ መረጃና ደህንነት መምርያ ሓላፊ
7. ኣቶ ኣሰፋ በላይ (ያልተያዙ/ተፈላጊ) ፡ ብሄራዊ መረጃና ደህንነት – ኦፕረሽን ምክትል መምርያ
8. ኣቶ ሺሻይ ልኡል (ያልተያዙ/ተፈላጊ) ፡ ብሄራዊ መረጃና ደህንነት – ዋና ክፍል
9 . ኣቶ ኣስገለ ገብረክርስቶስ (ያልተያዙ/ተፈላጊ) – ብሄራዊ መረጃና ደህንነት – ውጭ መረጃ መምርያ ሓላፊ
10. አቶ አማኑኤል ኪሮስ – ብሄራዊ መረጃና ደህንነት -ዋና መምርያ ዳይሬክተር
11. አቶ ገብረእግዚአብሔር ( ዮሃንስ) ውበት: ብሄራዊ መረጃና ደህንነት – የውጭ ጉዳይ ደህንነት መረጃ
12. አቶ ተመስገን በርሀ – ብሄራዊ መረጃና ደህንነት – በፀረ ሽብር መምርያ የኦነግና ኦብነግ ክትትል ዋና ኃላፊ
13. አቶ ተስፋይ ገ/ጻድቅ – ብሄራዊ መረጃና ደህንነት – የውስጥ ደህንነት ጥናትና የወንጀል ምርመራ መምርያ ኃላፊ
14 አቶ ሸዊት በላይ – ብሄራዊ መረጃና ደህንነት -በሀገር ውስጥ ደህንነት ኦፕሬሽን መምሪያ የግንቦት 7 ክትትል
15 . አቶ ጉሃ አጽብሃ ግደይ – ብሄራዊ መረጃና ደህንነት – የአዲስ አበባ የደህንነት ኃላፊ
16. ኣቶ እዮብ ተወልደ -ብሄራዊ መረጃና ደህንነት – ደቡብ ክልል ኣስተባባሪ
17. ኣቶ መዓሾ ኪዳነ -ብሄራዊ መረጃና ደህንነት – ዳይረክተር ዋና መስርያቤት
18. ኣቶ ሓዱሽ ካሱ – ብሄራዊ መረጃና ደህንነት – ዋና መስርያቤት ኦፕረሽን
19.. ኣቶ ማርክስ ፀሃየ – ብሄራዊ መረጃና ደህንነት – ሀገር ውስጥ
20. ኮሎኔል ሙሉ ወልደገብርኤል – ሜቴክ – ምክትል ዋና ዳይሬክተርና የኒው ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት
21. ሌ/ ኮሎኔል አስምረት ኪዳኔ -የጋፋት አርማመንት ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ተወካይ ኃላፊ
22 ኮሎኔል ዙፋን በርሄ – የመከላከያ ጤና ኮሌጅ ሰራተኛ
23. ኮሎኔል ያሬድ ሃይሉ -ኒው ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት የፕሮጀክት
24. ኮሎኔል ተከስተ ሀይለማሪያም – ምክትል ዋና ዳይሬክተርና የኒው ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት
25. ኮሎኔል አዜብ ታደሰ -ማርኬቲንግ የሽያጭ ኃላፊ
26 . ሻለቃ ሰመረ ሀይለ – በደጀን አቪዬሽን የኢንዱስትሪ ኦፕሬሽን ኃላፊ
27. ሻምበል ይኩኖአምላክ ተስፋይ ማርኬቲንግና ሽያጭ የፕሮሞሽን ኃላፊ
28 . ሌተናል ኮሎኔል ሰለሞን በርሀ – በብረታ ብረት ፋብሪኬሽን ኢንዱስትሪ የፋይናንስ ኃላፊ
29. ሻለቃ ይርጋ አብርሃ -በህብረት ማሽን ቢዩልዲንግ ኢንዱስትሪ የፋይናንስ ኃላፊ
30 ኮሎኔል ግርማይ ታረቀኝ -ሎጂስቲክስና ሰፕላይ የንብረት አስተዳደር
31. ሻምበል ገብረስላሴ ገብረጊዮርጊስ – የኮርፖሬት ትራንስፎርሜሽን የአቅም ግንባታ ማዕከል ኃላፊ
32. ሻምበል ሰለሞን አብርሃ -በኮርፖሬት ትራንስፎርሜሽን የስልጠና
33 ሻለቃ ጌታቸው ገብረ ስላሴ -የደን ምንጣሮ ክትትል
34. ሌ/ኮሎኔል ይሰሃቅ ሀይለማሪያም – ኮሜርሻልና ሲቪል ምርቶች ኦፕሬሽን
35. ሻለቃ ክንደያ ግርማይ – ኢንዱስትሪዎች የፋይናንስ
36. ሻለቃ ጌታቸው አጽብሃ – ኢንፍራስትራክችርና ኮርፖሬሽን ማሽነሪ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ኦፕሬሽን
37. ዋና ሳጅን ርዕሶም ክሕሸን – የሽብር ወንጀል መርማሪ
38. ኦፊሰር ገብረማርያም ወልዳይ
39 ኦፊሰር አስገለ ወልደጊዮርጊስ
40. ዋና ሱፐር ኢንቴንዳንት አሰፋ ኪዳነ
41. ዋና ሱፐር ኢንቴንዳንት ገብረእግዚአብሔር ገብረሃዋርያ
42. ዋና ሱፐር ኢንቴንዳንት ተክላይ ሃይሉ
43 . ዋና ሱፐር ኢንቴንዳንት ተሰፋሚካኤል አስገለ
44. ሙሉ ፍስሃ
45 . ወይዘሮ ብርሃን በርሀ (ኣብ ቤንሻንጉል ክልል ዝተኣሰሩ)
46. ኣቶ ዮሃንስ
47. ቐሺ መላአከ ሰላም ተገኝ
48 . ፌዴራል ፓሊስ ሃይላይ ግደይ
49. ኣቶ ኣሰፋ ውበት
50. ኣቶ ሃይለ ኣጽባሃ
51. ሃለቃ ገብረኽርስቶስ ተስፋ
52. ኣቶ ተወልደ ግደይ
53. ኣቶ ኣጽባሃ ባራኺ
54. ሃለቃ ኣጽባሃ ገብረየሱስ
55 . ኣቶ ኪዳነ (80 ዓመት ዝዕድሚኦም ወላዲ)
56. ኣቶ ፀሃየ ሓጎስ ኢምግረሽን
57. ኣቶ ኣታኽልቲ ኢምግረሽን
58. ኣቶ ኣሸናፊ ኣብርሃ ኢንሳ
59 . ኣቶ ተክለብርሃን ገ/ስቀል ግዢ ኤጀንሲ
60. ኣቶ ሃይለስላሴ ቢሆን PSFA
61 ኣቶ የማነ ታደሰ PSFA
62. ኣቶ ኣብርሃ ተስፋይ ነጋዴ
63. ኣቶ ፀጋይ ተ/ሃይማኖት ብሎገር
64 ኣቶ ቴድሮስ ኣዲሱ ብሎገር
65 . ዋና ሳጅን ርእሶም ክሕሸን ፌደራል ፖሊስ ምርመራ
66. ዋና ሳጅን ኢቴነሽ ኣረፋይነ ፌደራል ፖሊስ ምርመራ
67. ኮለኔል ሰጠኝ ካሕሳይ ሜቴክ ቢዝነስ ኣስተዳደር
68. ሻለቃ ውንታ በየነ ማርኬቲንግ
69. ሻለቃ ፍፁም ኣፅብሃ ኦፕረሽን
70. ኮለኔል ኣብርሃ ኣረጋይ መከላክያ
71. ሌ/ኮ ዙፋን በርሀ መከላክያ ኢንጅነሪንግ ኮለጅ
72 . ኣቶ ኣክሊሉ ግርማይ
73. ኣቶ ኣለም ፍፁም ባለ ሃፍት/ነጋዴ
74 . ኣቶ ኢሳያስ ዳኘው ኢትዮ-ቴለኮም
75. ኣቶ ክፍላይ ንጉስ
76. ኣቶ ሮምዳን ሙሳ
77. ኣቶ ይውሃንስ ከበደ – ነጋዲ- ቡራዮ
78. ኣቶ ኣብርሃ ገብረክርስቶስ – ነጋዲ- ብራዮ
79 ኣቶ ብርሃነ ፅውጋይ – ነጋዲ – ብራዮ
80. ኣቶ ሓድጉ ገብረሚኪኤል – ብራዮ
81. ኣቶ ሓጎስ ተወልደ – ቂሊንጦ
82 ኣቶ ሰጠኝ ካሕሳይ – ቂሊንጦ
83. ኣቶ ኣሕመድ
84 . ኣቶ ሰላምሁን
ወፍሪ ሓርነት Wefri – Harnet

Via: Dábessá Gemelal