የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምኽር ቤት ለኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፌዴሬሽን ምኽር ቤት የፃፈው የመልስ ደብዳቤ፣

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምኽር ቤት ለኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፌዴሬሽን ምኽር ቤት የፃፈው የመልስ ደብዳቤ፣