Oromia Media Network: የሲዳማ ብሔራዊ ነፃነት ግንባር አመራሮች በሀገር ቤት

Oromia Media Network : የሲዳማ ብሔራዊ ነፃነት ግንባር አመራሮች በሀገር ቤት

HUBACHIISA!
———————–
SABNII DABUUB JEDHAMU HIN JIRU!

Gaaffiin bu’ura saboota kibbaa eenyummaa isaanii sirriin beekkamti argachuu fi bilchiinsa mataasaanii ijaaru dha. Maqaa qubsumaa waloon qabamannii ittii ukkaafamanii cafaqamaa jiran kanaan yaamamu hin feedhaniis. Maqaa Dabub jedhun waamuniis sirrii miti. Kana ofirraa mulqun eenyummaa isaanii sirriin of ibsu barbaadan kun akka siyaasa qabsoo waloon qabnun fuldurattii tarkaafataa gochuun nurraa eegama. Sidaamaan Sidaamaa , Gaamoon Gaamoo , Walaayittaan Walaayittaa , Hadiyyaan Haafiyyaa dha malee, sabnii dabub jedhamu hin jiru. Maqaalee sirrii kkf ittiin beekamniin waamun diirqama. Kuniis walittii dhufeenya walin qabnus (deplomacy) akka hin miine tumsuf dirqama nii qabaanna. Gaaffiwwan bu’uraa kan eenyummaa ofin biyyaaf saba ofi deeffachuuf qabsoo wal utubaa waan qabnufis fiira qabsoo ummata Oromoo kan dhugaa kan jennufis guddaan tokkoo kana akka ta’e hubachuun tarkaanfi keenya akkanaan wal hasirreeffanun dhaamsa keenya.

Galatoomaa!

~by Taagal DaaqaaWaaqgaarii.