Yusuf Mussa Ahmednur:የሱማሌ ክልልን በተመለከተ የጠቅላይ አቃቤ ህግ መግለጫ

Yusuf Mussa Ahmednur:የሱማሌ ክልልን በተመለከተ የጠቅላይ አቃቤ ህግ መግለጫ

Namicha komaandara poolisii Dirree Dhawaa san kaasaa jennaan didan. Egaa hanga inni kaafamuu nageenyi ni bu’a jettanii hin eeginaa.

Ahmad Idris