የምንፈልጋት ኢትዮጵያ በ2032 ዓ.ም

የምንፈልጋት ኢትዮጵያ በ2032 ዓ.ም

Gareen #Destiny_Ethiopia_2032raakkoo Itiyophiyaa furuurratti ji’oota 6han darbaniif icciitiin mariihachaa ture.Kaleessa Skylight hotel tti ibsa kennee jira. Ta’uu malaa (scenario) 4 tarreessani.

1ffaa:The Dawn Scenario
2ffaa: The Broken Chair Scenario
3ffaa: The Hegemony Scenario
4ffaa: The Divided House Scenario

Biyya kanaaf kan hawwamu ta’uumalaa isa jalqabaarra taa’ee dha.Ji’oota 6han darbaniif waan qabatamaan lafarratti argaa jirru kan ifatti nutti mul’isu garuu ta’uu malaa isa sadaffaa dha (The hegemony scenario, አፄ በጉልበቱ).አፄ በጉልበቱ’n edda yaalamee booda gara ta’uu malaa 2ffaa fi 4faffaatti carraan itti ceehamu bal’aadha.Sana booda waan hundi walxaxaa ta’a.

Amma carraa fi ba’aa guddaan biyya kana diiguu ykn ijaaruu PP harka jira.Mootummaan PPtiin gaggeeffamu filannoo dimokraatawaa ta’e gaggeessuun qaama (dhaaba/dhaabilee siyaasaa) filannoo injifatetti aangoo dabarsuuf ni murteeffatumoo daandii , አፄ በጉልበቱ filatu laata? B Raasoo Dibaabaa


መደመጥ ያለበት ድንቅ ንግግር

“ጨቋኝ የነበሩ መሪዎችን የወላይታ ህዝብ ወደ 100 ሺህ የሚሆነውን የገደለውን የጨፈጨፈውን ወደ 150 ሺህ በባርነት ወስዶ የት እንዳደረሰው የማይታወቀው አፄ ምኒልክ የሚያወድስ መንግስት በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠረ ነው ።

በሌላ በኩል ደግሞ የኦሮሞን ህዝብ የጨፈጨፈውን፣ የገደለውን ያንን ከኦሮሞ የወጣ ከተጨቋኝ መደብ ከ1950ዎቹ ጀምሮ ከመንጫ ቱለማ ምስረታ ጀምሮ ይታገሉለት የነበረው መብት እና ነፃነት ገፎ በአሁኑ ሰዓት ምኒልክ ለማንገስ ቤተ መንግስት ውስጥ የሚኒልክን ሃወልት የሚያቆም መሪ ነው በኢትዮጵያ እየተነሳ ያለው።”

አቶ አስፋው ወዳጆ

ትግራይ ኤክስፕረስ
ህዳር 23/03/2012ዓ.ም

Tigray Express


Tokkuummaa Oromoo cimsuu fi fedhiif faaydaa uummata Oromoo eegsisuun ala falaasama biraa hinbeeku. Tokkuummaa Oromoo cimsuun tokkuummaa Itiyoophiyaa cimsuu jechudha. ~ Obbo Lammaa Magarsaa, waggaa lamaan dura

THE FINFINNE INTERCEPTDr. Mahad on the OGADEN Factor in Ethiopia | Bottomline Africa


The biggest expansion of Abyssinian language and culture in the history of the Habasha empire happened during the last 30 years under TPLF rule. It is also during this time that Habasha language and culture penetrated deep into rural Oromiyaa.

Remember all conferences during the transitional period in early 90s? It was highly multilingual and multinational. Today, it appears everybody speaks or wants to speak Habasha language.

English also died during this time.

Now look how even those who don’t want to use Amhara language have to use it because TPLF era educated politicians and “scholars” are idiots who have failed to learn English. Even “Professors” struggle with it.

As far as culture and language is concerned, I think Oromiyaa is doomed to be tottally overrun by Habashas pretty soon unless a radical policy of protectionism followed by aggressive expansionism is designed and implemented. Implementing Oromiyaa’s Constitution is the first step. It got answers.
Biyya Oromiyaa


Ilmaan nafxnyaa Oromiyaa keessatti dhalatan warra biyya isaanii Gondorii fi Goojjamitti dhalatan caalaatti jibba Oromoo qabu. Kan Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti gufuu guddaa ta’es isaanuma. Sababni isaas; Afaan Oromoo dubbatu, qe’ee Oromoo keessatti guddatan waan ta’eef qor-qalbii Oromoo ni beeku; Oromoodha ofiin jedhanii dhiyaatu. Jaarmiyaa OPDO jedhamtu waggaa 27 guutuu akka daranyoo Sombaa nu qabattee nu gadhiisuu didde kana keessatti tuulamanii kan turanii fi jiran isaan akkasiiti. Jarri kun Afaan Oromoo dubbatu malee ykn guutummaa guutuutti Amaarotadha ykn ammoo diqaalotadha. Namni #Fiqaaduu_Tasammaa ofiin jedhu kun erga bixxilama bilxiginnaa #EPP waliin walqabatee maqaan isaa deddeebi’ee ka’uu eegalee as murxuxxee nafxanyootaa fudhatee ABO irratti furuursuu eegaleera. Warri xiyaaraa, warri taankii, warri kilaashii fi boombii baataniyyuu ABO ni dadhabani. Warrumti erga “social media “ kun dhufee ABO irratti ganamaa galgala viidiyoo waraabanii , barreeffamaa fi suuraa gaggalagalchanii dhoobaa turan isaanii gamee dhiisan. ABO dhiibuu fi Tulluu dhiibuun tokkuma. Inni baranee fi akaakayyuun as dhiyoo kunimmoo eessaa dhufee amma olola akkasii oofuu eegale? Kana booda Bilxiginnaan jaarmiyaa dhimmi Oromoo isa ilaallatu miti. Osoo jaarmiyaa Oromoo ta’e Waliigaltee Gaafdisa Hoggansa Oromoo sana cabse jenna ta’a. Kana Booda paartiin EPP jedhamu waa’ee Oromoos ta’e ABO dabalatee waa’ee jaarmiyaalee Oromoo qaaquufis ta’e qeequuf mirga hin qabu.

Hin jarjartu hin dhaabbattu
Duuba hin deemtu hin dhaadattu

Kaayyoo dhugaaf amanamta
Bakka yaaddeef ni aggaamta!

Faaruu hin feetu of hin tuultu
Ni carraaqxa raftee hin bultu

Fira dhabdus kan siif baabsu
Hojiikeeti kan si faarsu

Sitti duulus ormaaf firri
Sin laaffisne oduuf shirri

Dhiigni gootaa cobee hin banne
Situ jira irbuu hin ganne

Si ilaallee ni cichina
Sirraa horanna nus bilchina