ዘርማና ዘየ ከኦሮሞው ወንድም እህቶቹ ጋር የጉራጌን ህዝብ ጥያቄ የማያከብር መንግስት እኔም አላከብረውም!!

ዘርማና ዘየ ከኦሮሞው ወንድም እህቶቹ ጋር
የጉራጌን ህዝብ ጥያቄ የማያከብር መንግስት እኔም አላከብረውም!!
ህዝብ ለዘለአለም አብሮ ይኖራል መንግስት ይቀየራል።ህዝብና ህዝብ ተያይዞ ገዳይን ጥቃት አድራሾችን ለህግ ያቀርባል።

ኸዳሽ ዲዮ ጋበር


Sabni Qimaanti sanyii ilmaan Kuush keessaa tokko yoo ta’u, Naannoo Amaaraa, Godina Gondar Kaabaa naannawa Ciilgaa, Qarqar, Matammaafi Quwaaraa keessatti baay’inaan argama.Qimaantonni naannawa lafa lalisaa keessa bal’inaan kan jiraatan yoo ta’u, irra jireessaan Ciilgaa keessa lafa hektaara kuma 251 olitti tilmaamu keessa jiraatu.
Waggoota 30 dura barreessaan hayyuu seenaa Ferederiksi Daamisti jedhamu seenaa sabichaa akka barreessetti, Qimaantonni bara kuma jaha (6000) duraa kaasee Itoophiyaa kaabaafi giddugala biyyattii keessa bal’inaan jiraachaa turan.
Qimaantonni afaan, duudhaa, safuufi amantii abbootiisaaniirraa dhaalan kan qaban yoo ta’u, sanyii ilmaan Kuush Itoophiyaa kaabaatti argaman keeysaa isaan tokko.
Qimaanti aadaa, duudhaafi amantii mataasaa kan qabu ta’us dhiibbaa sirnoota darbaniin irra gahaa tureen eenyummaansaanii awwaalamaa tureera.

Dábessá Gemelal

Addi Bilisummaa Oromoo qabeenya ummata Oromoo ti; shirri kamuu balleessuu hin dnada’u!!

ABOn seenaa boonsaa jabaa qaba. Yeroo hundeeffamee kaasee shiraa fi haxxee diinaa hedduu injifateera; seenaa dandamannaa kana keessaas muuxannoo jajjabduu qaba. Kanaaf, haleellaa diinaa kamiifuu hin baaradu; hin waeeru. Inumaayyu, shira itti yaalamu irraa mala jabinaa tolfatee qabsoo isaa fuunduratti tarkaanfachiisa.

Dhaabichi kaayyoo xaliilawaa qaba; kaayyoon dhaabichaa ummata Oromoo aangessuun akka bilisummaan Oromoo milkaa’u gochuu dha. Kaayyoon kun ammas jabaatee itti fufee jira; dhaloonni hedduun kaayyoo ABO olkaasanii addunyaa irratti beeksisaa jiru.

Kaayyoon ABO akka galma gahuuf gootonni hedduun itti wareegamaa jiru. Shiirri dhaabicha irratti keessaa fi alaan dalagamaa tures, kan fashalee hafeef, eegdota qabsoo bilisummaa miliyoonaan waan horateef. Shirri ABO irratti yaalamu kamuu bifa kamiinuu, kaayyoo ABO hin hanqisu. Shiroonni marti adeemsa keessa akka fixeensaatti baqanii akka badan shakkiin hin jiraatu.

Ummanni Oromoo, Qeerroon Oromoo, miseensonni ABO, deeggartoonni ABO fi mararfattoonni keenya marti akkuma kanaan duraatti kaayyoo dhaabichaa tiksuun hojii keenya duraa haata’u. Kana irrattis galma gahiinsa kaayyichaaf jabaannee hojjachuun barbaachisaa dha.

Har’a humni nafxanyaa karaa hundaan dhaaba keenya irratti duula banee jira. Humnoota hubannoo fi murannoo hin qabne maallaqaan sossobanii mooraa qabsoo Oromoo keessatti galchuuf yaaliin godhan hedduu dha. Humnoonni kisaaraan siyaasaa irra gahes, caasaa mootummaa fi tikoota mootumaman deegagramanii, dhaaba keenya dadhabsiisuuf yeroo hedduu yaalaa turan. Kun ammas hin dhaabbanne.

Keessattuu, yeroo ummanni keenya gaddaa cimaa keessa jiru humni diinaa waa hedduu godhuu mala. Tokkoffaa, humnoota kasaaraniin deegagramee mooraa keenay jeequuf yaalii addaddaa godha. Lammata, ajandaa, ummanni keenya diina irratti kaasee jiru ummata harkaa buusuuf kan godhamuu dha. Sadaffaa, ummata keenay abdii kutachiisuuf kan godhamuu dha. Shirri diinaa marti rakkoo isaanii gara ABO fi ummata Oromootti garagalchuuf kan yaaluu dha. Kan sirnaan dursanii hubachuun barbaachisaa dha.

Gootonni keenya wareegamnis, kanneen manneen hidhaa diinaa keessatti dararamaa jiranis, waanuma kana nuuf dhaaman; kaayyoo keenya eegaa; fuuldurattis tarkaanfachiisaa nuun jedhan! Gaafa qabsaa’onni kaayyoo isaaniitti jabaatan, shirrii fi hameenyi kamuu humna hin qabaatan!

Injifannoon Ummata Oromoof!!


ሻጥር በየፈርጁ¡

ኦነግ ህዝብ ነው አይፈርስም!ኦነግ ሃገር ነው። ኦነግ ከመንግስትም በላይ የሆነ ህዝብ ነው። ኦነግ ግዙፍና ከምትገምቱት በላይ ስለሆነ ተዉት። እኔ የኦነግ አባል አይደለሁም። ኦነግ ግን ሁሌም የኔ ነው። ልክ እንደ እኔው ኦነግ ያልተመዘገቡ 50 ሚሊዮን ዓባላት እንዳሉት ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ኦነግ ህዝብ ነው ና አይፈርስም። አትሞክሩ።
ወያኔም ገና ሳታረጅ ያኔ በጉልምስና ዘመኗ “ሰላማዊ ኦነግ” በማለት ዝባዝንኬውን ሁሉ ሞክራ አልተሳካላትም። ከዲሞክራሲ ያፈነገጠውን አስተሳሰቧንና አገዛዟን በስተመጨረሻ ያንኮታኮተው ኦነግ ያሰረፀው አስተሳሰብ ነው። ሚሊዮኖች ታስረው፣ ተገለውና ተሰደው፣ አመራሩን እያደኑና እየገደሉም ኦነግ ነበር። በዙ እየሞትንና እየተሰደድን ኦነግ ይበረታ ነበር። የኛም የፍትሕ፣ የሰላምና የዲሞክራሲ ተስፋ አብሮ ይለመልም ነበር።
ሁላችንም ኦነጎች ነበርንና ገዢዎቻችን እስር ቤቶች ሲጠቧቸው ሃገሪቷን የመላው ኦሮሞና የመላው ጭቁን ህዝቦች እስርቤት አድርገው ፈጠሯት። በዚያች ኢትዮጵያ በተባለች ግዙፍ እስርቤት ዉስጥ ሆነን ከመላው የሃገሪቷ ብሔረሰቦች ጋር በመሆን ነጉሱን፣ ደርጉንና ከሁዋላቸው የመጡትን ሁሉ በየተራ ሸኘናቸው።
እኛ ባርነትን ስንፀየፍ ከቀደሙት ነገስታት የሙት መንፈስ ጋር የተቆራኙት ገዢዎቻችን ኦነግን አፍርሶ ለመገንባት የጀመሩትን ፕሮጀክት እንዲያቆሙ ልናሳስባቸው እንወዳለን።


Guyyaa ar’aa Australia magaalaa Perth irraa dhaamsa haala yeroo


The backbone of humanity, the under appreciated yet the strength of every movement. The strongest, bravest, most caring group of any creation. We will never be here at the forefront with out their strength and guidance. Our mothers and sisters, we move to your beats and dance to your tunes as you’ve set the path for us to follow. “Healers are the women of yesterday, leaders are the women of tomorrow”

Qubee MN