ወደ ከባድ እልቂት እና መፈራረስ? ህወሓት በተለይ ለብሔር፣ ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ያስተላለፈው መልእክት

ወደ ከባድ እልቂት እና መፈራረስ?
ህወሓት በተለይ ለብሔር፣ ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ያስተላለፈው መልእክት

የካቲት 9፣2011(ድምጺ ወያነ)
የተከበራቹ የሀገራችን ብሔር፤ብሔረሰቦች እና ህዝቦች
በአንድነት ባደረግነው ትግልና መስዋእትነት መላ የሀገራችን ብሄር፤ብሄረሰቦች እና ህዝቦች በሀገራቸው ጉዳይ በእኩል የሚወሱኑበት እና በእኩል እንዲጠቀሙ ሁኔታዎች ተመቻችተዋል።

ይሁን እና በአሁኑ ወቅት ታግለን ለተከልነው ህገመንግስት እና ፌደራላዊ ስርአት ለመናድ በውስጣችን ያለው የትምክህት ሃይል ከፀረ እድገታችን ከሆኑ የውጪ ሃይሎች በመቀናጀት ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ይገኛል።

ይህ ሐላፊነት የጎደለው ተግባር ሀገራችን ወደ ከባድ እልቂት እና መፈራረስ ሊያስገባ የሚችል አደገኛ አካሄድ መሆኑ ተረድታቹ መላ የሀገራችን ብሔር፤ብሔረሰቦች እና ህዝቦች በአንድነት በመታገል ሀገራችን ልናድን ህወሓት ጥሪውን ያቀርባል።

ዘልአለማዊ ክብርና ሞጎስ ለሰማእታት !!
ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት!!

Dábessá Gemelal


Duulli Finfinnee irratti xiyyeeffate hammaataara. Warri Amaaraa asoosama ‘Bararaa’ jettu qabatanii ”Oromoo dura nutu lafa kana irra ture” jechuuf dhamaatiitti jiru. Ololli maqaa ‘Bararaa’ jettuun afarfamuu eegalte kun dhalachuu ABN waliin wal qabattee kan dhuftee dha. Seenaan dhugaan akka seenaatti duri iraa qabee himama malee dhaaba siyaasaa kaleessa dhalate walin dhalachuu hin danda’u. ‘Bararaa’ ilma gudeedaa ABNiiniiti. Asoosama Oromoo Finfinnee irraa dhiibanii ofii abba itti tahuuf katabamte malee seenaa dhugaa miti.

Haa tahu malee kunis akka jara hin baafne eega hubatanii booda namoota baadiyyaa qumxaa fi bara-baasoo kaayyatan biyya Amaaraa irraa guuranii fidanii Shaggar keessa qubsiisaa jiru. Kun ammoo akka ijoollee daandii FF irra bultutti galmeessisanii waraqaa eenyummaa jiraataa magaalaa FF fudhachiisuun filmaata dhufu irratti sagalee ol guddifachuuf kan godhamaa jiruu dha. Bulchiinsi Kantiibaa Taakkalee Uumaas kana hubatee ni dhaabsisa jennee amanna.

Gama biraan duulli FF irraa Oromoo fageessuuf godhamaa jiru amantiis meeshaa godhachuun kan geggeeffamaa jiruu dha. Bataskaanaa fi masgiidota seeraan alaa magaalattii keessatti jaaruun mul’ataa jira. Manneen amantii lamaanuu kan ijaaraa jiru ammoo Oromoo osoo hin taane warra Oromoo Shaggar keessatti arguu hin barbaannee dha. Lamaanuu kan godhaa jiru warra Amaaraati. Ummatoota kibbaa keessaa musliimota Oromoo caalaa Amaaratti of dhiheessan meeshaa godhachuun akka masgiida seeraan alaa Shaggar keessatti jaarratan jajjabeessu. Jarri lachuu quuqama amantiif osoo hin taane amantii meeshaa godhachuun kaayyoo siyaasaa farra-Oromoo tahe FF keessatti babal’isuufi. Yeroo mootummaan ”ijaarsa seeraan alaa” jedhee jigse ‘Uuuuuu mootummaan amantii abaluu cunqurse, masgiida diige, bataskaana diige….’ jedhanii ummata irratti kakaasu. Shirri kun hunduu kaayyoon isaa tokkochi Oromoo caalaa ofii magaalattii keessatti heddummatanii argamuun karaa kaardii filannoo aangoo harkatti galfachuufi. Ummanni keenya yeroodhaan waan kanatti dammaqee karaa ittiin jara kana irra aanurratti hojjechuu qaba

Yaya Beshir

Everybody wants to crowd Finfinne and its surrounding with ”their own people”. Look what moronic NAMA (Amhara party) is doing, bringing bunch of ገጠሬ by buses to Finfinne to settle in broad day light. Amharas use also Orthodox religion to claim land and settle their people but not so much these days as the church in Oromia is going through rapid reform and it soon will be fully Oromo. Look what the southern minorities are doing. They have built illegal mosques around Finfinne and settled their people (minority such as Silte, Alaba, Gurage Muslims) in its vicinity believing that nobody will demolish the mosques. Wrong, any illegal structure weather it is mosque or church should be demolished.

Now these minorities are crying loud because Sendafa town is demolishing one of their illegal mosque. Why cry when you can always request land lawfully and build the mosque lawfully? Stop using religion to advance an ethnic agenda.