ወደ ባህርዳር ቤተ መንግስት የተላከ ደብዳቤ!

ወደ ባህርዳር ቤተ መንግስት የተላከ ደብዳቤ!