Must Listen: ሕብር ሬዲዮ ዘ-ሀበሻ ከደህንነት ምንጮች የደረሰ ዜና

Must Listen: ሕብር ሬዲዮ ዘ-ሀበሻ
ከደህንነት ምንጮች የደረሰ ዜና
ለግንዛቤ እንዲረዳ መረጃዎችን
በፍጥነት ሼር በማድረግ ተባበሩን።

አባይ ሚዲያ ዜና (Video) በኦሮሚያ የተቀሰቀሰውን ተቃውሞ ተከትሎ ከፈተኛ የጦር አዛጆዦች ከሐላፊነት እየተነሱ መሆኑ ታወቀ