ከብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ስራ ኣስፈፃሚ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ፣ ነሃሴ 28/2012 ዓ.ም

ከብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ስራ ኣስፈፃሚ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ፣ ነሃሴ 28/2012 ዓ.ም