LTV WORLD: LTV SHOW: ኦሮሞነቴና ኢትዮጵያዊነቴ አይጣረሱም — በቀለ ገርባ

LTV WORLD: LTV SHOW: ኦሮሞነቴና ኢትዮጵያዊነቴ አይጣረሱም —— በቀለ ገርባ

Gaaffiin Oromoo gaaffii guddaa dha. Gaaffiin kun Oromoo hedduu gara qabsoo fi siyaasaatti kan galchaa turee fi jiru cunqursaa dha; saamicha; kun amma illee deebii guutuu hin arganne. Waanti guddaa, Bilisummaan saba keenyaaf barbaachisaa dha. Bilisummaa argachuuf immoo cunqursaa fi roorroo jiru hubachuun barbaachisaa dha. Ob Baqqalaa Garbaa, sababa gahaa qabu; sababni isaan qabsoo fi siyaasatti galches ifaa fi mul’ataa dha. Haga deebii hin argannetti, qabsoo fi siyaasaan Oromoo itti fufa!!
Akkatti deebisan, ejjannoo ofii ibsatan Ob Baqqalaa irraa baradha!!
================
መንጫጫት አያስፈልግም:: ተፈላጊዉ ነገር ስጠየቁ መመለስና ማስረዳት ነዉ::
ከኦቦ በቀለ አመላላስ ይማሩ!!