Site icon Kichuu

እዪ ጩፋ ቤት ሲፈተሽ ሽጉጥ ተገኘ እስቲ ይታያቹ ነብይ ነኝ ለሚል ሽጉጥ ምን ይሰራለታል?

እዪ ጩፋ

እዪ ጩፋ ቤት ሲፈተሽ ሽጉጥ ተገኘ እስቲ ይታያቹ ነብይ ነኝ ለሚል ሽጉጥ ምን ይሰራለታል?

#የእዩ ጩፋ ወታደሮች #ክፍል [ 2 ] ልዩ ዝግጅት #መንግስቱ__በለጠ “ተደብድቤ ይቅርታ እንድጠይቅ ተጠይቂያለሁ አለ” እዩ ጩፋ ዓላማው ምን ይሁን-?
ዝግጅቱን ከተከታተላችሁ ይህን ግልጽ የህግ ጥሰት ለሚመለከተው አካል በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ሸር በማድረግ አድርሱ።።

‘አብዱ ረሂም አህመድ’

እዪ ጩፋ ቤት ሲፈተሽ ሽጉጥ ተገኘ

እስቲ ይታያቹ ነብይ ነኝ ለሚል ሽጉጥ ምን ይሰራለታል?

Exit mobile version