እነዥን የነፍጠኛ ርዝራዧችን ማን ነው የኦሮሟን መሬት ባለቤት ያደረጋቸው???

እነዥን የነፍጠኛ ርዝራዧችን ማን ነው የኦሮሟን መሬት ባለቤት ያደረጋቸው???