Kichuu

እነማን ነበሩ አሁንስ እነማን ናቸው?

እነማን

እነማን ነበሩ አሁንስ እነማን ናቸው? አማራን እና ኦርቶዶክስ ሀይማኖትን ከምድረ ገፅ ለማጥፋት የተሸረበው ሴራ በ ገብረመድህን አርያ
BBN እንደዘገበው። ደጋግመው እንዲሰሙት ደግሜ ደግሜ ፖስት አድርጌዋለሁ።

ሰሙኑን በኢትዮጲያ ሶማሌ እና ኦሮሚያ ክልሎች መካከል የተፈጠረውን ግጭት በማስመልከት ከአፋር ሰብአዊ መብቶች ድሪጅት የተሰጠ መግለጫ።

Exit mobile version