ኢዜማዎች: ምርጫ ቦርድን እንደገና ለማደራጀት የወጣውን አዋጅና የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚመሩበትን ህግ በማርቀቅ ሂደት የህግ ባለሙያዎቻችን በንቃት ተሳትፈዋል:

Above Single Post

ኢዜማዎች: ምርጫ ቦርድን እንደገና ለማደራጀት የወጣውን አዋጅና የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚመሩበትን ህግ በማርቀቅ ሂደት የህግ ባለሙያዎቻችን በንቃት ተሳትፈዋል:

Dr.Etana Habte
ምርጫ ቦርድን እንደገና ለማደራጀት የወጣውን አዋጅና የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚመሩበትን ህግ በማርቀቅ ሂደት የህግ ባለሙያዎቻችን በንቃት ተሳትፈዋል: በሌላ አማርኛ እነኚህን ህጎች ያረቀቅናቸው: አዲሱን የምርጫ ቦርድ አደረጃጀት ያዘጋጀነው እኛ (ኢዜማዎች) ነን በማለት ብርሀኑ ነጋ በአደባባይ መናገሩን ምርጫ ቦርድ ተቃወመ:: ይህንን ጉዳይ ከወራት በፊት አንዳርጋቸው ፅጌ በአደባባይ መናገሩን ምርጫ ቦርድ አልሰማም ነበር እንዴ? ዛሬ ምን አዲስ ነገር ተፈጠረ? ሁለቱም ያወሩት ያው በጏዳ አብራችሁ የሰራችሁትን ነው:: ብርትኳን Miidheksaaስ ብትሆን የዚህ ቡድን አባል መሆኗ እየታወቀ እነ ብርሀኑ DC ውስጥ ከአብይ ጋር ባደረጉት ድርድር አይደለም እንዴ የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ሆና የተሾመችው? ለምን ይዋሻል? #ምርጫ_ቦርድ_ኢዜማ_ነው_ኢዜማ_ምርጫ_ቦርድ_ነው

ደብዳቤው የተገኘው ከDireTube ገፅ ላይ ነው


Birhaanuu Naggaa fa’aan ammas didanii bukoo gadi yaasaa jiru. Xalayaa kana dubbisaa.

Birhaanuun Naggaa ‘ESAT’ irratti dhiyaatee seera Boordiin Filannoo Biyyoolessaa (BFB) bifa haaraan ijaaruuf ba’e wixineessuu keessattis ta’e seera paartileen ittiin geggeeffaman tumuu keessatti ogeessotni seeraa keenya si’aayinaan hirmaataniiru, jecha biraatiin seerota kana kan tume caaseffama BFB isa haaraas kan hojjete nuyi (warra EZEMA)ti jechuu isaa BFB mormatee jira. Dubbii amma Birhaanuun dubbate kana Andaargaachoo Tsiggee ji’oota muraasa dura addababa’iitti wayita dubbatu BFB dhaga’ee akka nama hindhageenyeetti bira darbee osoo jiruu har’a dhimma kana akka haaraatti kaasuuf maaliif barbaachise? Andaargaachoos ta’e Birhaanuun dhugaa gola keessatti hojjetame ifatti dubbatan malee hinsobne. Butukaan Miidhaksaas yoota’e miseensa gurmuu kanaa ta’uunshee osoo beekamuu mitii marii Birhaanuu fa’aan ‘DC’ keessatti Abiy waliin dhoksaatti taasisan irraan kan ka’e kan muudamte? Sobni maal baasa? #BFB_EZEMAdha_EZEMAn_BFBti

Xalayaan kun fuulla FB Dire Tube irraa argame.

Below Single Post