ይቺ የወያኔ ሴራ ትመስለኛለች አቅጣጫ የማስቀየሪያ ዘዴ ኤርትራዊያኖች

አንዳንዴ ሳስበው ይቺ ይቺ የወያኔ ሴራ ትመስለኛለች አቅጣጫ የማስቀየሪያ ዘዴ ኤርትራዊያኖች

የኢሳያስን ፎቶ በማቅቃጠልና ዳውን ዳውን ኢሳያስ በማለት ተቃውሞአቸውን እያሰሙ ነው።

Via General knowledge  ጠቅላላ እውቀት