አብይ አህመድ እንዴት ሙሁራንና ተቃዋሚዎችን እ ደሚያሳድ ቡተለይ ኦሮሞ ላይ ለደረስው ግፍ ተጠያቂ ሊሆን እንደሚገባው ይሄ ቀደም ብሎ በተደረገ ኢንተርቪው ተጋልጧል

አብይ አህመድ እንዴት ሙሁራንና ተቃዋሚዎችን እ ደሚያሳድ ቡተለይ ኦሮሞ ላይ ለደረስው ግፍ ተጠያቂ ሊሆን እንደሚገባው ይሄ ቀደም ብሎ በተደረገ ኢንተርቪው ተጋልጧል
አብይ አሳዶ አድኖ ለጌታቸው አሰፋ ይሰጣል ጌታቸው አሰፋ ቆለጥ ይጨፈጭፋል እግር ይቆርጣል ይሄ በጋራ የፈፁሙት ነው።