አብይ አህመድ በኦሮሞ ሕዝብ የነጻነት ትግል ጥላቻ ታንጾ ያደገ ሰዉ ነዉ::

አብይ አህመድ በኦሮሞ ሕዝብ የነጻነት ትግል ጥላቻ ታንጾ ያደገ ሰዉ ነዉ::

አብይ አህመድ ከመሰረቱ የኦሮሞ ሕዝብ የነጻነት ትግልና የኦሮምያ እድገት ጠላት መሆኑ ገና በ15 ዓመት በ16 ዓመቱ የፖለቲካ አመለካከት ልዩነቶችን እንኳን ጠንቅቆ ሳያዉቅ ከተወለደበት የኦሮሞ ሕብረተሰብና ኦሮምያ ዉጪ ሌሎች የኢትዮጵያን አካባቢዎች እንኳን ረግጦ ሳያዉቅ በወቅቱ በአብዛኛዉ የኦሮሞ ሕዝብ ዘንድ ከፍተኛ ተወዳጅነት በነበረዉ ኦነግ ይመራ በነበረዉ የኦሮሞ ሕዝብ የነጻነት ትግል ለነበረዉ ጥላቻ ብቻ በሕወሃት የበላይነት ታንጾ የመጣዉን ኢሕአዲግን የተቀላቀለ የኦሮሞ ሕዝብ እድገት ነቀርሳ ነዉ።
 
አሁንም ይኸንኑ ጥላቻዉን በተግባር እያረጋገጠ መሆኑ በሁሉም የኦሮምያ ተወላጆችና ኦሮሞዎች መታወቅ አለበት።
አብይ አህመድ ትግርኛን ተምሮ ለመናገር እንደሚሞክረዉ ሁሉ የኦሮምኛ ቋንቋን ከመናገር ባሻገር ምንም የኦሮምያና የኦሮሞነት ወገንተኝነት የማይታይበት ብቻ ሳይሆን ልክ እንደ አብዛኞቹ ቀኝ አክራሪ የሚኒልካዉያን ርዝራዥች መርዘኛ ጥላቻ ያለዉ አስመሳይ ነዉ።
በነገራችን ላይ አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂም በሕይወት ዘመኑ የኦሮሞ ሕዝብ የነጻነት ትግልን ከመቃወም ባሻገርም በተግባርም የወጋና እየወጋም ያለ ሌላኛዉ ድዉይ ጠላት መሆኑ መታወቅ አለበት።


OPDO keessaa namni dubbiin galteef Addisuu qofa. Addisuun qondaala OPDO kan aangoo sadarkaa ol aanaa irra jiruudha. Ta’us garuu akka Taayyee faa gita aangoo irra jiruutiif yaadda’ee Oromoo fi hayyoota Oromoo irratti gadi bahee hin dhaadatu. Addisuun warra wayyaanee kan likkii isin galchina oso jedhanii likkii galanii dhabaman san irraa waan barate fakkaata. Obbo Addisuun akka obbo Taayyee faa arraba dheereessee waan bor ummata duratti isa fannisiisu hin dubbatu. Addisuun akka jara kaanii Miidiyaa irratti bahee hayyootaa fi qabsaa’ota Oromoo arrabsuu irratti hin xiyyeeffatu.
 
Haa xinnaatuus haa guddatus misooma naannicha keessatti hojjataman irratti xiyyeeffatee barreessa. Hanga ammatti jecha nama madeessu dubbatee hin beeku. Jarri hafan garuu Shimallis irraa eegalee hamma gandatti jechaan ummata madeessanii jiru. Kan akka Fiqaaduu Tasammaa faa “ABO balleessuuf Oromoon baduu qaba jechuun duguuggaa sanyii ummata irratti labsanii jiru. Hayyoota Oromoo arrabaan xiqqeessuudhaan Oromoo hamilee caphsanii jiru. Gaafa bari’e garuu arrabsee bultoota kana carraan Abbaay Tshaayyee mudate akka isaan mudatu shakkii hin qabu. Obbo Addisuun garuu jecha waa’ee Aanolee dubbatee ummata mufachiise san illee miidiyaa irratti bahee ” yaa ummata koo dogoggoreen jiraa dhiifama naaf godhaa jechuun ifatti dhiifama gaafatee ture. Oromoonis dhiifama godheefii jira. Namichi qarooxeedha. Kanaafuu akka dhi’etti hin hafuu beekanii afaan ofii qabachuun gaariidha.