Kichuu

በኦሮሚያ ክልል የተጠራው የስራ ማቆም አድማ ለ2ኛ ቀን መቀጠሉ አድማው

Daily news

በኦሮሚያ ክልል የተጠራው የስራ ማቆም አድማ ለ2ኛ ቀን መቀጠሉ አድማው ወደ ደቡብም መሸጋገሩ
በፀረ ሙስና ዘመቻው ዙሪያ የኢህአዲግ አመራሮች መከፋፈላቸው የካናዳ መንግስት ማስጠንቀቁያ እና ሌሎች ዜናዎችን ይዘናል ተከታተሉት ሼር አርጉት።

Exit mobile version