በአዲስ አበባ የኦሮሚያ ሕገ-መንግስታዊ ልዮ ጥቅም በመንግስት ይፋ ሆነ::

በአዲስ አበባ የኦሮሚያ ሕገ-መንግስታዊ ልዮ ጥቅም በመንግስት ይፋ ሆነ:: ሙሉ መግለጫውን ይመልከቱ

 

Faayidaa addaa oromoon finfinnee irraa qabdu ilaalchisee


Finfinneen magaalaa sabaafi sablammooni bakka hedduu godaananii dhufan keessa jiraatan ta’uun abbummaa Oromiyaa waakkachuuf naannoo of danda’e akka taatu hin godhu. Afrikaa Kibbatti magaalaan Cape Town ummanni magaalatti harki 90% tahu gurraachaa miti ( colored & white). Ummanni gurrachi magaalattii keessa jiraatu harka 10% gadi. Akka silaa Wayyaaneen jettu kanaan Cape Town magaalotaafi gandoota ollaa irraa adda baatee naannoo mataa ishii ta’uuf dandeessi. Garuu ammas Cape Town mootummaa naannoo Western Cape jalatti bulti. Magaalaa guddittii naanichaa yoo taatu teessoo paarlaamaa biyyattiiti. Jiraattonni Cape Town mirga lammummaa qabu. Garuu naannoo irraa citanii osoo hin taane jalatti bulu.

Shira Wayyaaneen yaalaa jirtu warri Apaartaaydiituu hin yaalle.

Via: awar Mohammed