በቅዳሜው ሆራ ፊንፊኔ ላይ ከአባገዳ እና ከከተማችን ከንቲባ በስተቀር “ምንም አይነት ፖለቲከኛ” በክብረ በዐሉ ላይ ንግግር ማድረግ የለበትም። ምክንያቱም ኢሬቻ የምስጋና ቀን እንጂ የምርጫ ቅስቀሳ መድረክ አይደለም።

 በቅዳሜው ሆራ ፊንፊኔ ላይ ከአባገዳ እና ከከተማችን ከንቲባ በስተቀር “ምንም አይነት ፖለቲከኛ” በክብረ በዐሉ ላይ ንግግር ማድረግ የለበትም። ምክንያቱም ኢሬቻ የምስጋና ቀን እንጂ የምርጫ ቅስቀሳ መድረክ አይደለም።
የትኛውም አይነት ፖለቲከኛ ስል ዶ/ር አቢይ አህመድ ለማለት ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ።


ወለጋችን፣ ቦረናችን እና ጉጂያችን ላይ እየፈሰሰ ያለው የህዝባችን የደም ጎርፍ እና መንግስታዊ የሽብር ነበልባል እያደር አራት ኪሎ መድረሱ እና ማጥለቅለቁ አይቀርም። በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀርም። Haweni Dhabessa


በቋንቋ በተመሠረተ ፌድራሊዝም ፍርድ ቤቶች እንዴት በመልከአ ምድራዊ ይደራጄል ???

ይሄ ኮ ቆይታል ከተባለ ,ድብቅ ፍኖተ ካርታው የግንቦት 7 መሆኑን ተናግሮዋል, የድንበርና ማንነት ኮሚሲዮን ስራወችን ጀምረዋል


Gochaa suukanneessaa hammeenya daangaa hin qabne saba irratti raawwachuun daranuu yoo qabsoo finiinse malee tasa gonkumaa qabsoo bilisummaaf gaggeessamu duubatti deebisuu hin danda’u!!!

Ajjeechaa Dargiin ummata Tigiraayi Hawuseen irratti raawwatee ture ummata Tigiraayiin daranuu xiiqii keessa galcheetu akka cimanii falmatanii bilisooman taasise malee duubatti isaan hin deebisne ture. Ammas ajjechaan suukanneessaan duguuginsi sanyiin ummata oromoo wallaggaa fi Gujii irratti mootummaa OPDO namtittii bulguu Abiyi Ahimad fi Biraanuu Naggaa jedhamtuun durfamtu sanaan raawwatamaa jiru kun daranuu Ummata oromoo waliigalaa fi keessattuu ammoo Ummata oromoo Wallaggaa fi Gujiin xiiqessee Qabsoof kakaasuudhaan murannoodhaan falmatanii sirna nama nyaataa Itoophiyaa kana of irraa hiddaan buqqisee Oromiyaa kan bilisoomsu ta’a malee gochaan suukanneessaan kun Ummata oromoo qabsoo bilisummaaf godhu irraa tasa gonkumaa duubbatti hin deebisu. Kana warri diin saba oromoo ta’an tolchanii beekuu qabu. Abiyi bulguun dhiiga ilmaan oromoo dhugaa jirtu kun kana tolchitee beekuu qabdi.

Milkesa Hailu

 

 

 


Lammaa Magarsaa ati natti Faarsitu #Yihuudaa obboleessasaa aammatee hidhaaf du’atti dabarsee kaadhimate kanadhamoo #Qeerroo Lammaa Magarsaa jedhamutu ka’ee? Tarii maqaan walda’uu mala ta’a.

Lammaa Magarsaa sirna #Wayyaaneettii adda baastee ilaaluunkee isa kamiifi? Loltoota har’a #Wallagga keessaa gudeeddii, ajjeechaafi salphina dhala namaaarra ta’ee hinbeekne kana kan akkas akka gdhaniif ajaje Lammaa Magarsaa kanamoo isa biraadha? Ajajaan waraanaa eenyudha?

#Abiy n jibbitee Lammaa faarsita taanaan IYADIGn jibbitee TPLFn faarsita jechaadha.

Waan deggartu tokko sababa deggartuuf lafa naaf kaa’i. #Waan nama #Wallaggaa ta’eefi?

#Wallagggaa dhiisiiti kan garaa haadhakee keessaa ba’e hattuu, gantuufi kijibduudha taanaan qilee ishee buusi. Kunis anaaf gantuudha. Gantuu obboleessashee gowwoomsitee aammattee fiddee hidhaatti kenniteBeekan G Erena