ሽብር እስከመቼ: OMN ( ኦሮሚያ ሚዲያ ኔቶርክ) የቀረበ ወያኔ የአማራን

ሽብር እስከመቼ: By OMN ( ኦሮሚያ ሚዲያ ኔቶርክ) የቀረበ
ወያኔ የአማራን እና የኦሮሞን መሬቱን እንጂ ህዝቡን አይፈልግም January 1-2018

ኢህወዴግ የሰጠውን መግለጫ ተከትሎ ከህዝብ የተሰጡ አስተያየቶች