ስልጣን በአቛራጭ!!!!!ESAT Eletawi የኢህአዴግ ውህደትና መጪው ጊዜ

ስልጣን በአቛራጭ!!!!!ESAT Eletawi የኢህአዴግ ውህደትና መጪው ጊዜ
ምንድነዉ እንድህ ያንገበገባቸዉ በበዘበዙት ገንዘብ ለመግዛት ይሆን፧ ይሄ ሁሉ ለቅሶ ኦሮምያን ለመበዝበዝ ይሆን?
Neftegna Amhara Tencaacaa!!

The PM should fire the entire PR team. Whats being broadcasted from palace these days is amateurish, incredibly embarrassing and damaging to the image of this fragile administration. Gross incompetence or sabotage?
Jawar Mohammed


OPDON WAA BALESAANI KA,ADDU FI NAMA XIQOO UMMATA BIRATII FUDHATAMA QABUN NU SOBUN ADAA ISANITTI. Opdon Nama ummata birati fudhatam Qabuu barabadani osumma badii hojjatama true sana Quba Qabuu ittin nuu sobun Amalaa isanitti Obboo lamma magarsaa akka nama yeroo amma kana goocha Guttu Oromiyaa keessaati hojjatama jiru Qubaa hin Qabanetii Amma mal jedhuu demma Yaa Oromoo hubadhaa Wanii Waraanii biyyaa hojjatta jiruu hundaa Ajjaja lammatiin Ykn ammo wanii lamman qubaa hin qabanee hin jiru Yoo dhugaa taheef odeessi Adaamaa irraa dhufu jajjabeessaa fakkaata. Obbo Lammaa Magarsaa waamicha keenya owwaatee jira. Walgahii koree qindeessituu ODP kan aanaalee fi godina hunda irraa filamee Adaamaatti wal gahe irratti Obbo Lammaan dubbatee jira. Yeroo dubbatus cita dubbii itti hime.

‘Idiyooloojiin keenya Oromummaa fi sabboonummaa malee ammatti ida’ama biraa miti jedhe. Adeemsa jiru laalchisee ODP keessatti wal diddaan akka jiru ifa godhe. Leenjii kophaa fiigichaa kan guyyaa shaniif itti dhama’amaa ture fudhatama dhabsiise. ‘Ida’amni sadarkaa biyyaatti yaadame dura akka Oromiyaatti yoo ‘ida’amne’ malee akka hin milkoofne jala mure. Hirmaatota wal gahichaa 2500 tahaniin ‘qabsoo hadhaahaaf of qopheessaa, dantaa Oromoo dabarsitanii hin kenninaa’ jedhe. Hirmaattonni wal gahichaas ho’isanii harka dhahaniif.

Ummanni keenya kana beekee ODP irratti dhiibbaa jabeessuu qaba. Jal’inni jiru sirraahee jabina kanaan akka durfamu, sagaleeleen jajjaboon ODP keessaa akka deebi’ee olaantummaa qabatu tumsuutu irraa eegama. ODPiin aangoorra jira waan taheef wal dhabdeen achi keessa jiru gurra alagaa yoo gahe kallattii diigaatti akka nu oofu beekuudhaan waan keenya eeggannoodhaan qabnee haa sirreeffannu. Obbo Lammaa fi sabboontonni ODP keessa jiran hunduu yeroo kanatti tumsa ummata Oromoo jabaa barbaadu. Warri injifannoo Oromoo micciirus humna duubbee sabboontota kanaa jiru arganii yoo qalbii qabaatan dafanii haa toobatan.

ሰበር
ዶ/ር አብይ ከዛሬዋ ቀን ጀምሮ ኦፊሻሊ የኔ ጠ/ሚ አለመሆኑን ለማሳወቅ እወዳለው ::