ሳያጣሩ ለ ወሬ መሮጥ ምን ይባላል??

ሳያጣሩ ለ ወሬ መሮጥ ምን ይባላል??

በግልጽ ጠላትነታቸውን ያወጁ ሰዎች ምንም እንኳ ፊናፍንቶች ቢሆኑም ምስጋና ይገባቸዋል፤ ትጥቅ እንዳናላላ፣ እንዳንተኛ እያነቁን ነው።
የትም አለን— እያየናችሁና እየሰማናችሁ ነው

ጥብቅ መረጃ – ባንዳው ተጋለጠ ኢትዮጵያዊው የባይደን ቁልፍ ሰው በኢትዮጵያ ላይ የሸረበው አ-ስ-ደ-ን-ጋ-ጭ ሴ-ራ ተጋለጠ