ልዩ ጥንቅር በአቶ በረከት ስምዖን አስተያየት ላይ ብአዴን የሰጠው ምላሽ

ልዩ ጥንቅር በአቶ በረከት ስምዖን አስተያየት ላይ ብአዴን የሰጠው ምላሽ

Kennaan warri ESAT Oromoof kennan natti toleera . Itti Aanaan MM Obbo Dammaqaa Mokkonen “Oromoo dha, Oromoo Wollooti” jedhanii nuuf kennan. Natti tole. Namni kuni nama jabaadha. Garee #TeamLammaa yeroo jennu isas ni dabalata. Yeroo filannoo MM dhumarratti dorgommii keessaa bahuun filamuu Dr.Abiyyiif namni gahee olaanaa taphatee ilmi Abbaa Gadaa kun akka biyyattiI bulchu haala mijeessuun woyyaanee salphise isa. Akkasuma ajaja hidhaa Obbo Lammaa fi Dr.Abiyyi irratti bahee tures kan dura dhaabbate isa jedhu. Ammas nama MM Dr.Abiyyiif irree ta’ee tarkaanfii ciccimaa diina Ummataa irratti fudhatamaa jiru keessatti qooda jabaa akka qabu tilmaamuun nama hin dhibu. Warri ESAT haa gubatan. Eeyyen Oromoo dha jedhaanii… Yoo ta’uu baates Oromoon Ummata sirna Gadaa kalaqee “Guddifachaa” adunyaa irratti fide waan ta’eef ni guddifanna kaa