Poolisiin Federaalaa rogeeyyii miidiyaa dabalatee aanga’oota waraanaa 27 irratti ajaja hidhaa baase.

Poolisiin Federaalaa rogeeyyii miidiyaa dabalatee aanga’oota waraanaa 27 irratti ajaja hidhaa baase.
 
EBC’n Polisii federaalaa waabeffatee akka gabaasetti namootni torba rogeeyyii ”miidiyaatti fayyadamuun ergaa biyya diigu kanneen raabsaniidha” jedhameera.
Namootni Kunniinis:
* Dr. Iziqeel Gabbisaa
* Dr. Awwal Qaasiim Aloo
* Dr. Ittaanaa Habtee
* Dr. Tsaggaayee Araarsaa
* Obbo Daani’eel Birhaanee
* Obbo Fitsuum Birhaanee
* Obbo Aluulaa Solomoon
* Sannaayiit Mabrahaatuu dha.
Namoota kunniiniin dabalataan hooggannoonni waraanaa sadarkaa garaagaraatti argaman 20 humnoota TPLF waliin ta’uun ”qabeenya mootummaa saamuun” ajajani hidhaa akka irratti bahu ajajjameera.
Maddi Suuraa: Poolisii Federaalaa
Odeessa keenya biroof