Oromia Media Network is live now.
Oromia Media Network is live now.