“Naannoo keenya bulchuuf mirga qabnu kabachiisuuf du’uuf qophiidha”

“Naannoo keenya bulchuuf mirga qabnu kabachiisuuf du’uuf qophiidha”

Aanga’oonni TPLF gameeyyii qabsoo waggoota 17 TPLF fi isa boodas mootummaa Itoophiyaa keessatti aangoo murteessoo akka waraanaafi tika qabatanii warra turaniidha.
Abiy si’a lammataf aanga’ootniifi waraanni TPLF harka akka kennatan gaafatanii ture.
Haata’u malee, pirezidantiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa’el AFP waliin haasaa godhaniin ”nuti namoota qajeelfamaan bulu, naannoo keenya bulchuuf mirga qabnu kabachiisuuf du’uuf qophiidha” jedhan.

Loltuu hedduu kan qabu eenyu? Uummatni Tigraay eenyuun deeggara?


Ol aantummaan seeraa Tigraayitti godhamaa niru naannolee biraattis fudhatamuu qaba, fknf rakkoon gullisootti tahe waan dubbatamee qofa darbamu miti” humnaanis tarkaanfiin irratti fudhatamuu qaba.
Obbo Leencoo Lataatu OBN irratti dubbate! Jaarsa cubbuutiin jiraatee cubbuu irratti du’uu fedhu.


Sadaasa 28/2020
Hoggansi Olaanaan waraanaa fi siyaasaa Adda Bilisummaa Ummata Tigraay (TPLF) teessoo isaa Maqalee irraa bakka birootti jijjiiruuf murteesse. Murtii kana boodas wiirtuu ajajaa (Central Command Post) bakka yeroof hin beekamnetti hundeessee jira. Kanuma waliin TV Dimtsa Wayyaanee dabalatee waajjiraleen gurguddoon iddoo haaraa kanatti jijjiiramuu FSM odeeffannoo qabatamaan bahe ni mirkaneessa. Haalli kun waraana naannichatti taasifaamaa jiru dheeressee caalattuu gaaga’ama hamaa uumuu mala yaaddoo jedhu uumeera.FSM irraa
Maammee Caffee


Bilxiginnaan Hayyoota Hafan Kanaas Hidhaaf barbaadaa jirti. Waan Nafxanyaan gaafatte mara guutamaa jira. Kan Nama Aja’ibu oso dilana arginu cal jechuu keenya…
 


#Breaking-Muddama hamaa #Abiyyi_Ahmed!
 
Yeroo ammaa waan sadi gurguddootu Abiyyi Ahimed hudhee harkaa qaba.
-1ffaa Waraana Tigraay irratti baneen Tigraay huutee qabuufi addunyaan gama Dipiloomaasiin muka itti micciirtee Abiyyi wareersaa jirti.
 
-2ffaa Gama suudaani fi Masriitin boru jaalatee osoo hin taane dirqamaan hidha laga Abbaay nuuf farramuu qabda jechuuf akka deemantu himama. Akka Odeessi achii bahe tokko jedhutti boru Abiyyi waliin jibuutitti wal arguun farramsiisuf deeman. Yoo hin farramne Ejiptii fi suudaan waraana Xiyyaarota hammayyaa yookaan nam-maleeyyii fayyadamanii gama Tigraay goruun Abiyyi rukutuuf qophii isaanii xumuranii jiru. Abiy yoo Farrame ammoo ummattoonni Ethiopia hafuura itti kutuun waan hin oolle keessaafuu jarri isaan marsitee jirtu hafuura itti kutti.
 
-3ffaa Amaarri yoo Abiyyi “Walqaayit xagadee fi Raayya nuuf hin mallatteessine arguuf jirta” jechuun itti dhaadataa jirti! Gamanumaan mootummaan naannoo Amaaraa humna waraanaa Kan of dandahe
Ijaarataa jiraachuutu himama. Gama Biraatin Abiy Alshabaabii waliin Tigraay dhahaa jira jechuun Gazixaan Biyya German tokko har’a barreessee jira. Akka Gaazixaan sun jedhutti Alshabaabii kana kan Uumee biyyoo Gaanfa Afrikaa kanaan jeeqaa ture Isaayyaasiidha jedha.
 
Kana jechuun ilaalchi addunyaan isaa fi isaayyaasif qabdu daran hammaataa kan dhufu tahuu fi mootummaan akka Ameerikaa ka duraanuu argaa warra sanii hin feene gaafa hangana madda jaraa hubate waraana Abiyyitti labsuu hin oolu jedhama. Kuni hundi yaaddoo dhiheenya harkuma isaatin ofitti baneen bacancaraa jiraachuu isaa fi daran wareera hamaa keessa seenee xiqqo malee uf fannisuutu hafeef warra jedhuutu jira.
Dubbiin jabduuudha!