Labsii Shororkeessaa: Murni Nafxanyaa Diraamaa Sobaa Hojjetamaa Jira.

Murni Nafxanyaa kaleessa magaalaa Maayikaadiraatti awwaala jumulaan argadhe jedhe sun soba tahuun beekame. Diraamaa sobaatu hojjetamaa jira. Kaayyoon diraamaa kanaa mootummaa Tigraay shororkeessaa jedhanii seeraan ugguruuf akka tahes beekameera. Diraamaan walfakkaatu Oromiyaa keessattis hojjetamuuf deema.
 
Wixineen labsii Kanaas xumuramee guyyoota muraasa keesatti paarlaamaa barri hojii isaa dhumatetti dhiyaatuuf jira. Akka karoora kanaatti jalqaba TPLF, itti aanee immoo ABO farrajuuf jiru.
Gareen Nafxanyaa yeroo dheeraaf TPLF fi ABO Shororkeessaa jedhee ugguruuf qophii xumuraa jiraachuun kun rakkoo siyaasa biyyattii caalatti kan wal xaxaa taasisuu dha.