Irraa Daayimtuu Godina Booranaa PPn ummata keenya hedduu ukkaamsitee hiraarsaa jirti.

Irraa Daayimtuu Godina Booranaa
PPn ummata keenya hedduu ukkaamsitee hiraarsaa jirti.
Kun garuu dhaabbachuu qaba. Warra Ukkaamfamaniif sagalee ta’uu qabna:
Ukkaanfamtoota G/Booranaa Aanaa Dhaas keessatti PPn mana hidhaatti Ukkaamfaman muraasni:
1.Soraa Nuuraa Jaatanii…………..(Barataa).
2.Nuuraa Abduuba Diidaa………(Barataa).
3.Waacillee Daalachaa(Abdataa Sabaa)…………(Barataa).
4.Shamaa Guyyoo Qaallicha……(H/Bulaa).
5.Jaatanii Kiree………..(Barsiisaa).
6.Bareedduu Rooba Gufuu………..(Barsiistuu).
7.Jaarsoo Waariyo Gufuu……….(H/Bulaa).
8.Guyyoo Sora Waqo Busee…….(H/Bulaa).
9.Guyyoo Sora Waqo Tadhicha………(H/Bulaa).
10.Liiban Halake Liiban……..(Bulchaa G/Goorilee duraanii).
11.Haaqicoo Diida Fooxaa………(Haadha hoosisaa daa’ima waliin).
12.Tuura Gababa Guyyoo………..(H/Bulaa).
13.Wakala Gababa Guyyoo…………(Barataa).
14.Abdataa Waaqutee…………(Barsiisaa).
15.Tura Galma Dida…………(H/Bulaa).
Maqaa WBOtiin haadha hoosisaaf hawaasa Horsiisee Bulaa Ukkaamsuun haa dhaabbatuu📷
Via: Borbori Odaa Yuubaa – Booranaa