Africa

በአዲስ አበባ የኦሮምያ ልዩ ጥቅሞችን የተመለከተ ረቂቅ አዋጅ

June 27, 2017

በአዲስ አበባ የኦሮምያ ልዩ ጥቅሞችን የተመለከተ ረቂቅ አዋጅ የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለውን ህገ-መንግሥታዊ ልዩ ጥቅም አስመልክቶ የተዘጋጀው ረቂቅ አዋጅ ዝርዝር ይዘት ይፋ ሆነ። የኦሮሚያ ክልል ልዩ ጥቅምን ለማስጠበቅ የወጣውን ረቂቅ አዋጅ በማጸደቅ [Read More]

1 2 3 185